New Image.JPG
Aici poate fi textul referitor la autor
STUDENT'S PLACE

STUDENT'S PLACE

Cantina, club,
SALA DE SPORT

SALA DE SPORT

locul destinat miscarii
Biserica

Biserica

locul unde te reculegi inainte de examene
Sighet

Sighet

aplicatie 2008
prislop

prislop

aplicatie 2008
la manastiri

la manastiri

muzeu

muzeu

sapanta

sapanta

baia mare

baia mare

barsana

barsana

FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Istoricul facultatii

Facultatea de Istorie,Geografie şi Relaţii Internaţionale a Universităţii din Oradea este una din facultăţile tradiţionale ale centrului universitar orădean, fiind înfiinţată, în cadrul Institutului Pedagogic Oradea, în anul 1964. Din 1968, istoria - geografia s-a constituit într-o facultate independentă, pentru ca din anul 1973 să se transforme în Secţia de Istorie-Geografie a Facultăţii de Învăţământ Pedagogic Oradea.
În anul 1977, prin reorganizarea învăţământului, s-a prevăzut încetarea temporară a activităţii.
În anul 1990 specializarea istorie-geografie a fost reînfiinţată, în cadrul Facultăţii de Ştiinţe şi Litere, devenind, din anul 2002, de sine stătătoare.
În anul 2003 este înfiinţată specializarea Relaţii Internaţionale şi Studii Europene, iar din iulie 2007 Facultatea funcţionează cu actuala denumire.
În prezent, din structura facultăţii fac parte trei departamente: Departamentul de Istorie (DI); Geografie, Turism şi Amenajarea Teritoriului (DGTAT); Studii Europene şi Relaţii Internaţionale (RISE).
Facultatea dispune de bogate resurse si de conditii materiale corespunzatoare unui invatamant superior, modern, practic si competitiv. Pentru activitatea practica a studenţilor, facultatea a încheiat contracte de colaborare: Muzeul „Tarii Crisurilor”, Arhivele Nationale filiala Bihor, Staţia Meteorologicã Oradea si Direcţia Judeţeană de Statistica, Pfrimăria Municipiului Oradea, Consiliul Judeţean Bihor şi Zona Metropolitană Oradea. Studentii au la dispozitie în cadrul facultăţii 4 amfiteatre, o sală de lectură, sali pentru seminarii si laboratoare, locuri adecvate de practica de specialitate, locuri în camine universitrăţii, cantina, club studentesc, terenuri de sport, sala de gimnastica, dispensar, unde isi pot desfasura activitatea si viata in general, in foarte bune conditii. Studentii facultatii beneficiaza, in primii trei ani, de excursii de studii si stagii de practica de specialitate.
Activitatea didactică a facultăţii este organizată pe baza Sistemul European de Credite Transferabile (ECTS). Implementarea acestui sistem a facilitat stabilirea conditiilor de baza necesare unui parteneriat activ cu orice specializare identică sau complementară din străinătate sau din ţară.
Politica de taxe a Departamentului de Istorie este de sprijinire a tinerilor care doresc să beneficieze de avantajele studiilor oferite de o universitate de stat, de aceea taxele noastre sunt printre cele mai reduse din Învăţământul superior din România:

STUDII DE LICENŢĂ: 2100 LEI/AN
STUDII DE MASTERAT: 2200 LEI/AN
STUDII DE DOCTORAT: 3500 LEI/AN
Competenţele generale dezvoltate în cadrul domeniului Istorie, conform MECT:
- profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar
- funcţionari publici
- funcţionari de stat
- documentarişti
- asistenţi de cercetare
- cercetători
Absolvenţii noştri lucrează în: Învăţământul universitar şi preuniversitar, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul de Interne (Poliţie, Poliţia de frontieră, Arhivele Naţionale, Poliţia locală etc.), Instituţii administrative publice locale şi judeţene, Mass-media, Instituţii muzeistice şi de cultură, Comerţ, Mediu de afaceri etc.
 Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
 Taxa pentru contestaţii - 150 RON
 Taxa de înmatriculare - 50 RON
 Taxă procesare dosar
(pentru studenţi străini) - 150 Euro
2.4. Scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă urmatoarele categorii de candidaţi:
• orfanii de ambii părinţi;
• cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;
• cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
• cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice);
având vârsta până la 25 ani.


Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:
• copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat ), a susţinătorilor legali;
• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea ( în activitate, pensionat sau decedat ), a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.
Doreşti să-ţi formezi abilităţi de comunicare şi o bază solidă în cariera profesională? Doreşti stabilitate şi siguranţă în ceea ce vei întreprinde în viaţă? Doreşti să înţelegi lumea din jurul tău, mesajele şi substratul evenimentelor care îţi marchează existenţa? Doreşti studii de calitate cu taxe accesibile sau chiar fără taxă, dacă esti cu adevărat pasionat şi cu rezultate anterioare bune? Doreşti să lucrezi în Administraţie, Serviciile de Informaţii, Mass-media, Mediu de afaceri sau chiar să diseminezi informaţiile acumulate în Învăţământul universitar şi preuniversitar? Doreşti să studiezi într-un oraş modern, aflat la Poarta Europei?
Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este afirmativ atunci alătură-te marii familii a istoricilor din Universitatea din Oradea, înscriindu-te la Specializarea Istorie. Informaţiile despre admitere, viaţa studenţească precum şi răspunsurile la alte întrebări (ex. costul, durata studiilor, posibiltatea unor stagii la universităţi de prestigiu din Europa etc.) le găseşti pe http://istorieoradea.webgarden.ro/

Te aşteptăm!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one