New Image.JPG
Aici poate fi textul referitor la autor
STUDENT'S PLACE

STUDENT'S PLACE

Cantina, club,
SALA DE SPORT

SALA DE SPORT

locul destinat miscarii
Biserica

Biserica

locul unde te reculegi inainte de examene
Sighet

Sighet

aplicatie 2008
prislop

prislop

aplicatie 2008
la manastiri

la manastiri

muzeu

muzeu

sapanta

sapanta

baia mare

baia mare

barsana

barsana

FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Asociatia Studentilor

Incursiune în istoricul Asociaţiei „Gheorghe Şincai” a Studenților în Istorie

Asociația „Gheorghe Şincai” a Studenților în Istorie s-a constituit la data de 25 aprilie 1994, purtând numele unei personalități marcante a iluminismului românesc. Asociația a luat ființă la inițiativa câtorva studenți de la specializarea Istorie-Geografie precum: Tomuş Livia Cătălina, Hendea Vasile, Cheregi Florica, Bala Dan, Sur Ovidiu, Bodo Edith, Miheş Florin şi alții.

După numeroase eforturi depuse de către membrii fondatori, în 19 aprilie 1996 Asociația obține prin hotărâre judecătorească personalitate juridică, fiind înscrisă în registrul special al organizațiilor fără scop patrimonial. Încă de la începutul existenței sale, Asociația „Gheorghe Şincai” s-a remarcat în peisajul universitar din Oradea, implicându-se intens în activitatea ştiințifică şi de cercetare a studenților în Istorie din întreaga țară şi străinătate. A organizat sesiuni ştiințifice studențeşti, conferințe, mese rotunde, simpozioane cu invitați din rândul profesorilor dar şi numeroşi studenți la Istorie din toate centrele universitare.

Începând cu 1995 s-a înnodat o frumoasă tradiție, organizându-se Sesiunea Națională de Comunicări Ştiințifice Studențeşti „Ştiință, Cultură, Civilizație”, ajunsă în 2012 la a XIV-a ediție. Membrii Asociației au organizat în decursul anilor şi alte conferințe şi simpozioane: „Inițiere în Cercetarea Istoriografică”, „Obiceiuri de Crăciun” (1995), „Femeia la Răscruce de Secole” (1995), „Însemnătatea Şcolii Analelor în Istoriografia Mondială”, „Spaţiul Românesc în Context Naţional şi European”, „Contribuţii la Cunoaşterea Istoriei Bihorului prin Cercetări Arheologice Întreprinse pe Şantierul de la Tăşad”, „Muncă, Bani, Bănci, Cultură şi Politică (1918 – 2007)”, „Frontierele Spaţiului Românesc în Context European. Oradea – Chişinău”, „Oraşul şi Biserica”, „Istoria între Naţional şi European”, „Sesiunea de Comunicări Ştiinţifice pentru Liceeni”. Pe plan naţional activitatea studenţilor s-a materializat prin participarea la sesiuni ştiinţifice studenţeşti în alte centre precum Cluj-Napoca, Târgovişte, Alba Iulia, Iaşi, Sibiu, Bucureşti.

Dacă primii trei preşedinți ai Asociației, Tomuş Livia Cătălina (1994-1995), Szabo Odon (1995), Hendea Vasile (1995-1996) s-au implicat în înființarea Asociației şi în organizarea primelor sesiuni de comunicări ştiințifice, Cristina Iagăr (1996-1997) a luat parte la înființarea Asociației Naționale a Studenților Istorici din România (ANSIR), în 15 decembrie 1996 la Sibiu şi a organizat la data de 6 martie 1997 la Oradea prima adunare generală a ANSIR. A fost urmată la conducerea Asociației de Radu David (1997-1998) şi Anamaria Purcea (1998-1999), care a organizate sărbătoarea împlinirii a 5 ani de existență a Asociației, având invitați din toată țara. În 24 martie 1999 a luat parte la fondarea Alianței Consultative a Organizațiilor Studențeşti, alături de alte 5 organizații similare din Oradea.

Preşedinții Asociației, Cristian Apati (1999-2000), Claudiu Crişan (2000-2001), Păcurar Dan (2001-2002), Corai Diana (2002-12.03.2004), Vancu Călin Bogdan (12.03.2004-14.12.2005) s-au ocupat în special de organizarea Sesiunii Naționale de Comunicări Ştiințifice, dar şi de unele excursii documentare în țară şi străinătate.

Raluca Negruț, preşedinte între 2005-2008, a reorganizat Asociația din punct de vedere fiscal deschizând un cont bancar pe numele Asociației după ce, în prealabil, a reuşit să înscrie Asociația în registrul finanțelor publice reuşind să atragă numeroase sponsorizări pentru derularea proiectelor propuse. În 2006 membrii Asociației au avut ocazia să participe la o sesiune internațională în Olanda, sesiune organizată de Asociația Internațională a Studenților în Istorie (ISHA) la care organizaţia studenţilor istorici din Oradea s-a şi afiliat. De asemenea, începând cu anul 2007, Asociația figurează ca membru fondator al Federației „Student Pro” din cadrul Universității Oradea. În intervalul 2008-2009 preşedintele Asociației a fost Alexandra Bere. Aceasta a organizat prima Sesiune Națională de Comunicări Științifice a Doctoranzilor în Istorie.

Sebastian Ciceu, preşedinte între 2009-2011 a implicat Ascociația în organizarea festivalului studențesc „StudFest” 2010, organizat de Adrian Dume, preşedintele studenților din Senatul Universității, care a fost de asemenea şi membru al Asociației „Gheorghe Şincai”. În anul universitar 2009-2010 Asociaţia a organizat Sesiunea naţională de comunicări ştiinţifice a studenţilor în istorie, ediţia a XII-a, a redactat revista „Studentocratia”, prima revista studenţească din campusul Universităţii din Oradea (primul număr al revistei a iesit în 19 mai, iar al doilea număr a iesit în 15 noiembrie). În anul 2011 a organizat a XIII-a ediţie a Sesiunii de comunicări ştiinţifice, în colaborare cu studenţii Facultăţii de Litere, numită Conferinţa Umaniştilor. Din vara anului 2011 a început un frumos proiect de colaborare cu Muzeul din Satu Mare dar şi cu „Cercul de Istorie Veche şi Arheologie” realizând primele săpături arheologice pe şantierul de la Căuaş din judeţul Satu Mare.

Din 2011 preşedinte al Asociației Gheorghe Şincai” a Studenților în Istorie este Călin Pădurean. În această perioadă s-a organizat împreuna cu „Cercul de Istorie Veche şi Arheologie” o excursie de studii la Parcul Arheologic de la Polgar din Ungaria. În Decembrie 2011 a fost câstigat la CJCPCT proiectul „Valea Superioară a Bistrei: Istorie si Societate” in vederea editării monografiei . Tot acest an universitar odata cu proiectul „Student pentru Student” a adus și transformarea revistei „Studentocratia” în ziar studențesc, în format on-line studentocratia.com, deschis tuturor studenților din cadrul Universității din Oradea. În această perioadă a început şi colaborarea cu Cercul de Ideologii Politice şi Mentalități.

În decursul anilor, pentru realizarea acestor frumoase activități Asociația a beneficiat de sprijinul şi îndrumarea profesorilor Sever Dumitraşcu, Mihai Drecin, Viorel Faur, Barbu Ştefănescu, Aurel Chiriac, Sorin Şipoş, Antonio Faur, Gabriel Moisa, Florin Sfrengeu, etc. dar şi Universitatea din Oradea, Muzeul Țării Crişurilor, Fundația Culturală Cele Trei Crişuri, Centrul de Studii Împeriale Oradea-Chişinău.
Politica de taxe a Departamentului de Istorie este de sprijinire a tinerilor care doresc să beneficieze de avantajele studiilor oferite de o universitate de stat, de aceea taxele noastre sunt printre cele mai reduse din Învăţământul superior din România:

STUDII DE LICENŢĂ: 2100 LEI/AN
STUDII DE MASTERAT: 2200 LEI/AN
STUDII DE DOCTORAT: 3500 LEI/AN
Competenţele generale dezvoltate în cadrul domeniului Istorie, conform MECT:
- profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar
- funcţionari publici
- funcţionari de stat
- documentarişti
- asistenţi de cercetare
- cercetători
Absolvenţii noştri lucrează în: Învăţământul universitar şi preuniversitar, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul de Interne (Poliţie, Poliţia de frontieră, Arhivele Naţionale, Poliţia locală etc.), Instituţii administrative publice locale şi judeţene, Mass-media, Instituţii muzeistice şi de cultură, Comerţ, Mediu de afaceri etc.
 Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
 Taxa pentru contestaţii - 150 RON
 Taxa de înmatriculare - 50 RON
 Taxă procesare dosar
(pentru studenţi străini) - 150 Euro
2.4. Scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă urmatoarele categorii de candidaţi:
• orfanii de ambii părinţi;
• cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;
• cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
• cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice);
având vârsta până la 25 ani.


Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:
• copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat ), a susţinătorilor legali;
• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea ( în activitate, pensionat sau decedat ), a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.
Doreşti să-ţi formezi abilităţi de comunicare şi o bază solidă în cariera profesională? Doreşti stabilitate şi siguranţă în ceea ce vei întreprinde în viaţă? Doreşti să înţelegi lumea din jurul tău, mesajele şi substratul evenimentelor care îţi marchează existenţa? Doreşti studii de calitate cu taxe accesibile sau chiar fără taxă, dacă esti cu adevărat pasionat şi cu rezultate anterioare bune? Doreşti să lucrezi în Administraţie, Serviciile de Informaţii, Mass-media, Mediu de afaceri sau chiar să diseminezi informaţiile acumulate în Învăţământul universitar şi preuniversitar? Doreşti să studiezi într-un oraş modern, aflat la Poarta Europei?
Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este afirmativ atunci alătură-te marii familii a istoricilor din Universitatea din Oradea, înscriindu-te la Specializarea Istorie. Informaţiile despre admitere, viaţa studenţească precum şi răspunsurile la alte întrebări (ex. costul, durata studiilor, posibiltatea unor stagii la universităţi de prestigiu din Europa etc.) le găseşti pe http://istorieoradea.webgarden.ro/

Te aşteptăm!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one