New Image.JPG
Aici poate fi textul referitor la autor
STUDENT'S PLACE

STUDENT'S PLACE

Cantina, club,
SALA DE SPORT

SALA DE SPORT

locul destinat miscarii
Biserica

Biserica

locul unde te reculegi inainte de examene
Sighet

Sighet

aplicatie 2008
prislop

prislop

aplicatie 2008
la manastiri

la manastiri

muzeu

muzeu

sapanta

sapanta

baia mare

baia mare

barsana

barsana

FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

Admitere 2013

ISTORIA - CHEIA SPRE O CARIERĂ DE SUCCES!

UNIVERSITATEA DIN ORADEA

FACULTATEA DE ISTORIE, RELAŢII INTERNAŢIONALE, ŞTIINŢE POLITICE ŞI ŞTIINŢELE COMUNICĂRII

DEPARTAMENTUL DE ISTORIE


PROGRAME DE STUDII:
ISTORIE
TURISM CULTURAL
STUDII AMERICANE

Programul de studii Istorie are ca obiective:
Pregătirea de profesori şi de specialişti competenţi potrivit standardelor europene în domeniul istoriei, prin cursuri şi practica de specialitate în cadrul şantierelor arheologice, muzeelor şi arhivelor. Promovarea pe piaţa muncii a unor absolvenţi temeinic pregătiţi, beneficiari ai unei culturi generale şi de specialitate, capabili să înţeleagă evoluţia lumii contemporane din punct de vedere cultural, economic, social şi politic.

Programul de studii Turism Cultural oferă:

Pregătirea de profesionişti în politici publice de dezvoltare durabilă în turismul cultural, consultanţi şi experţi în iniţierea şi dezvoltarea programelor de Turism Cultural, manageri în cadrul serviciilor culturale şi de patrimoniu (situri şi parcuri etno-istorice şi arheologice, muzee şi galerii de artă). Facilitarea accesului la cunoaşterea patrimoniului cultural şi turistic al României, la nivel ştiinţific şi profesional, prin aplicaţii practice (sub forma unor excursii).

Programul de Studii Americane

Se adresează tinerilor care sunt preocupaţi de înţelegerea diverselor domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice americane. Pregăteşte specialişti în vederea ocupării unor posturi în diverse domenii ale vieţii sociale, politice, culturale şi economice care implică relaţii cu Statele Unite ale Americii, în instituţii centrale de profil, ambasade, organizaţii non-guvernamentale, fundaţii culturale, mass-media, edituri, publicitate, PR, în cercetare şi în alte sectoare care utilizează competenţe de comunicare corespunzătoare specializării.

Departamentul nostru oferă pentru admiterea 2013-2014 aproximativ:
- 20 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA LICENŢĂ PENTRU FIECARE SPECIALZARE
- 15 LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA MASTERAT
- LOCURI FĂRĂ TAXĂ LA DOCTORAT

ALTE FACILITĂŢI:
- centru de documentare, cazare în căminele studenţeşti moderne conectate la internet şi televiziune prin cablu, cantină, student club, stagii de studiu în străinătate (Belgia, Cehia, Danemarca, Finlanda, Franţa, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Marea Britanie, Polonia, Turcia, Portugalia, Slovenia, Spania, Ungaria, etc.), bibliotecă, terenuri de sport, sală de gimnastică, bază de cercetare la Stâna de Vale, dispensar, editură, tipografie.

Acordarea unor diverse tipuri de burse, în scopul stimulării performanţei:
a) din fondurile bugetare: de studiu, de merit de performanţă, de sprijin social
b) din fonduri europene: burse de mobilitate externă în programe Socrates-Erasmus şi Leonardo da Vinci, în universităţi din ţări europene
c) burse din fonduri private

Conţinutul dosarului de înscriere la concursul de admitere:
- diploma de bacalaureat, în original sau copie legalizată sau adeverinţă (în cazul liceelor la care nu s-au eliberat diplomele pentru promoţia 2013)
- foaia matricolă, în original sau copie legalizată
- certificatul de naştere, în copie nelegalizată;
- adeverinţa medicală tip, din care să rezulte că este apt pentru specializarea la care candidează;
- trei fotografii tip buletin de identitate;
- B.I sau C.I în copie nelegalizată;
- chitanţă de plată a taxei de înscriere la concursul de admitere;

Pentru persoanele care solicită scutirea de taxă de înscriere la concursul de admitere: se va prezenta unul din următoarele documente: copii legalizate după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi); adeverinţe de la Centrele de plasament (în cazul celor aflaţi în această situaţie); adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat) a susţinătorilor legali; adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal încadrat în Universitatea din Oradea; documente doveditoare de venit pentru candidaţii proveniţi din familii care au mai mulţi membri – elev şi/sau studenţi – în întreţinere şi care realizează un venit mai mic decât decât venitul minim pe economie
Politica de taxe a Departamentului de Istorie este de sprijinire a tinerilor care doresc să beneficieze de avantajele studiilor oferite de o universitate de stat, de aceea taxele noastre sunt printre cele mai reduse din Învăţământul superior din România:

STUDII DE LICENŢĂ: 2100 LEI/AN
STUDII DE MASTERAT: 2200 LEI/AN
STUDII DE DOCTORAT: 3500 LEI/AN
Competenţele generale dezvoltate în cadrul domeniului Istorie, conform MECT:
- profesori în învăţământul preuniversitar şi universitar
- funcţionari publici
- funcţionari de stat
- documentarişti
- asistenţi de cercetare
- cercetători
Absolvenţii noştri lucrează în: Învăţământul universitar şi preuniversitar, Serviciul Român de Informaţii, Ministerul de Interne (Poliţie, Poliţia de frontieră, Arhivele Naţionale, Poliţia locală etc.), Instituţii administrative publice locale şi judeţene, Mass-media, Instituţii muzeistice şi de cultură, Comerţ, Mediu de afaceri etc.
 Taxa de înscriere la concursul de admitere - 150 RON
 Taxa pentru contestaţii - 150 RON
 Taxa de înmatriculare - 50 RON
 Taxă procesare dosar
(pentru studenţi străini) - 150 Euro
2.4. Scutiri de taxe

Beneficiază de scutiri de taxe de înscriere la concursul de admitere – studii de licenţă urmatoarele categorii de candidaţi:
• orfanii de ambii părinţi;
• cei aflati în centrele de plasament sau case de tip familial;
• cei ai căror părinţi sunt angajaţi ai Universităţii din Oradea;
• cei care au părinţi cadre didactice (în conformitate cu Statutul cadrelor didactice);
având vârsta până la 25 ani.


Pentru candidaţii care solicită scutirea de taxe de admitere se va prezenta unul din următoarele documente:
• copii după certificate de deces ale părinţilor (în cazul celor orfani de ambii părinţi);
• adeverinţe de la Centrele de plasament sau case de tip familial (în cazul celor aflaţi în această situaţie);
• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal didactic (în activitate, pensionat sau decedat ), a susţinătorilor legali;
• adeverinţe din care să rezulte calitatea de personal nedidactic încadrat în Universitatea din Oradea ( în activitate, pensionat sau decedat ), a susţinătorilor legali;

Candidaţii care se înscriu şi urmează două facultăţi vor prezenta originalul diplomei de bacalaureat la facultatea la care au fost admişi pe locurile subvenţionate de la buget, iar copia legalizată la cealaltă facultate, în termenul stabilit de fiecare facultate prin metodologiile proprii.
Doreşti să-ţi formezi abilităţi de comunicare şi o bază solidă în cariera profesională? Doreşti stabilitate şi siguranţă în ceea ce vei întreprinde în viaţă? Doreşti să înţelegi lumea din jurul tău, mesajele şi substratul evenimentelor care îţi marchează existenţa? Doreşti studii de calitate cu taxe accesibile sau chiar fără taxă, dacă esti cu adevărat pasionat şi cu rezultate anterioare bune? Doreşti să lucrezi în Administraţie, Serviciile de Informaţii, Mass-media, Mediu de afaceri sau chiar să diseminezi informaţiile acumulate în Învăţământul universitar şi preuniversitar? Doreşti să studiezi într-un oraş modern, aflat la Poarta Europei?
Dacă răspunsul la toate aceste întrebări este afirmativ atunci alătură-te marii familii a istoricilor din Universitatea din Oradea, înscriindu-te la Specializarea Istorie. Informaţiile despre admitere, viaţa studenţească precum şi răspunsurile la alte întrebări (ex. costul, durata studiilor, posibiltatea unor stagii la universităţi de prestigiu din Europa etc.) le găseşti pe http://istorieoradea.webgarden.ro/

Te aşteptăm!
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one